Ramen voor Jeruzalem
 
Deze bijzondere serie litho's kan, strikt genomen, niet vallen onder "originele litho's van Chagall". Het gaat namelijk om de kleurenlitho's die Charles Sorlier heeft gemaakt naar de definitieve ontwerpen van Chagall voor de ramen van Jeruzalem op verzoek van Chagall en die gepubliceerd zijn in het boek "Vitraux pour Jerusalem"uit 1962.
 
< Klik op een naam of een plaatje voor de detailpagina >
 
Tribu de Simeon Tribu de Levi Tribu de Juda
 
Tribu de Zabulon Tribu d' Issachar Tribu de Dan
 
Tribu de Gad Tribu d'Asher Tribu de Nephtali
 
Tribu de Joseph Tribu de Benjamin